خانه / دوره تعهد تغییر

دوره تعهد تغییر

به دوره آنلاین تعهد تغییر خوش آمدید !

شما موفقیت شده اید بعد از شرکت در جلسه حضوری طرح صد روزه حامی در اولین دوره تعهد تغییر ثبت نام کنید و دسترسی رایگان برایتان باز گردد. دوره غیرحضوری تعهد تغییر به صورت آنلاین قابل دانلود می باشد و در زمان های معیین شده برایتان بر اساس فعالیت تان آپدیت و قابل دانلود خودکار می باشد. این دوره کاملا حرفه ای و تخصصی برای نخستین بار در جهان با تمرکز بر روی موضوع ترس و ریشه های آن در مغز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نام دوره آنلاین: تعهد تغییر

طراح این دوره: آزاد متخصص

موضوع:

اهداف دوره:

فرمت فایل های دوره: کلیپ تصویری / MP4

تعداد کل جلسات: ۷ جلسه تخصصی

آدرس صفحه دوره تعهد تغییر: mizan3c.com/change

 

 

دانلود جلسات آموزشی دوره آنلاین تعهد تغییر

تعهد تغییر: دوره اول

به اولین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…

تعهد تغییر: دوره دوم

به دومین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…

تعهد تغییر: دوره سوم

به سومین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…

تعهد تغییر: دوره چهارم

به چهارمین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…

تعهد تغییر: دوره پنجم

به پنجمین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…

تعهد تغییر: دوره ششم

به ششمین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…

تعهد تغییر: دوره هفتم

به هفتمین دوره تعهد تغییر خوش آمدید! دوستانی می توانند در این دوره شرکت کنند که اولین دوره حضوری را ثبت نام کرده و در آن جلسه شرکت کرده باشند…