خانه / تبریک ثبت نام دوره آنلاین پول های آغشته

تبریک ثبت نام دوره آنلاین پول های آغشته

سلام دوست خوبم
از اینکه توانستید در این دوره آنلاین ثبت نام تان را با موفقیت انجام بدهید به شما تبریک می گوییم
برنامه زمان بندی دریافت لینک دانلود در ایمیل تان:
  • ایمیل اول: دانلود رایگان قسمت اول و دوم پول های آغشته (همزمان با ثبت نام)
  • ایمیل دوم: دانلود رایگان قسمت سوم و چهارم پول های آغشته (۴۸ ساعت بعد از دریافت ایمیل اول)
  • ایمیل سوم: دانلود رایگان قسمت پنجم و ششم پول های آغشته (۲۴ ساعت بعد از دریافت ایمیل دوم)
  • ایمیل چهارم: دانلود رایگان قسمت هفتم و هشتم پول های آغشته (۲۴ ساعت بعد از دریافت ایمیل سوم)
  • ایمیل پنجم: دانلود رایگان قسمت نهم و دهم پول های آغشته (۲۴ ساعت بعد از دریافت ایمیل چهارم)

هم اکنون ایمیل اول حاوی قسمت اول و دوم پول های آغشته برایتان ارسال شده است، لطفا ایمیل خودتان را بررسی کنید